Cải cách tiếng Việt: “Người già trong công viên, người điên trong thành phố…”

Nhà tử vi Nhựt Thanh cho biết ý kiến về đề nghị cải cách tiếng Việt của PGS Bùi Hiền: “Một người già trong công viên,
một người điên trong thành phố…”

(Visited 5 times, 1 visits today)

Xem thêm

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *